Tilsyn

Ungehyblerne er underlagt en række lovpligtige tilsyn. Du kan se hvilke herunder.

 

Socialtilsynet

Godkender og fører driftsorienteret tilsyn med Ungehyblerne. Herunder at organisationen som helhed understøtter borgernes trivsel og udvikling. Dette blandt andet ved at gennemgå pædagogfaglige procedurer, dokumentationssystemer, observere relationer og tilgange til borgerne og meget mere.

Du kan læse mere om Socialtilsynet her:

http://socialtilsyn.frederiksberg.dk/tilsyn

 

Det risikobaserede tilsyn

Fører tilsyn med sundhedspersoner og organisationer der udfører sundhedsfaglige opgaver. Herunder at alle medicinudleveringsprocedurer overholdes, at sundhedsfaglige opgaver udføres i henhold til retningsliner, at de nationalhygiejniske retningslinjer overholdes.

Du kan læse mere om det risikobaserede tilsyn her:

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/naar-du-faar-besoeg-af-tilsynet/

 

Arbejdstilsynet

Fører tilsyn med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

Du kan læse mere om arbejdstilsynet her:
https://arbejdstilsynet.dk/da/tilsyn

 

Brandsyn

Beredskabsstyrelsen fører tilsyn med brandsikkerhed og brandalarmsystemer. Herunder at lokaler og gangarealer er holdt fri for forhindringer, at branddøre lukker som de skal, at der er synlige procedurer for evakuering, at ABA anlæg er fuldt operationelle med videre.

Du kan læse mere om brandsyn her:
http://brs.dk/forebyggelse/brand/brandsyn/Pages/Brandsyn.aspx

 

Sidst opdateret 15. juni 2018