Til sagbehandlere

I Ungehyblerne har vi et tæt og konstruktivt samarbejde med de unges sagsbehandlere. Det er det enkelte kontaktpersonsteam der foretager kontakten til sagsbehandlerne, blandt andet i forhold til udarbejdelse af statusbeskrivelser, handleplansmøder, ændring i de unges behov m.m. 

Sidst opdateret 26. juni 2018