Vores normer

På Ungehyblerne tror vi ikke på, at regler er med til at støtte dig i din udvikling til en voksen tilværelse.

 

Vi har dog en forventning om, at du kan acceptere nogle almindelige normer og krav, da dette er en vigtig del af at være en del af et samfund.

Vi forventer, at du som bor på Ungehyblerne:

 • Er i uddannelse eller har et arbejde, eller anden form for beskæftigelse i dagtimerne.
 • Samarbejder med dine kontaktpersoner, minimum én samtale om ugen.
 • Arbejder på at opfylde målene i din handleplan.
 • Gør rent på dit værelse og vasker dit tøj, evt. med støtte fra sine kontaktpersoner, og kommer i bad.
 • Bidrager til at opretholde et rusfrit miljø, herunder alkohol og stoffer.
 • Kan selv købe ind og lave mad, der er kørsel til butikken en til to gange om ugen.
 • Hjælper til med at gøre rent og holde orden på fællesområderne.
 • Sørger for ro efter kl. 22.
 • Respekterer at du bor under samme tag med andre mennesker, og tager hensyn til dette.
 • Er med til at sørge for et røgfrit miljø alle steder indendørs på Ungehyblerne.
 • Deltager i husmøde.

  

Hvis samarbejdet mellem dig og Ungehyblerne ikke fungerer, vil følgende tiltag blive iværksat:

 • Ved den ugentlige samtale vil problemerne blive italesat, og der indgås aftaler mellem dig og kontaktpædagogerne, om forbedring i løbet af 14 dage. Sagsbehandler bliver informeret.
 • Hvis problemet fortætter, vil der komme en skriftlig advarsel, og der indkaldes til samtale med dig, kontaktpædagoger og daglig leder. Der aftales 14 dage til forbedring. Sagsbehandler bliver informeret.
 • Hvis problemet ikke bliver løst, indkaldes der til møde med sagsbehandler med henblik på yderligere konsekvenser, herunder evt. fraflytning.
Sidst opdateret 26. juni 2018