Pårørendesamarbejde

Pårørende og værger er del af ens personlige, sociale og kulturelle netværk. Det er derfor vigtigt for de fleste mennesker, at familien er en del af livet – hele livet.

 

På Botilbuddene ser vi pårørende som en stor ressource i borgerens liv. Pårørende bidrager med en større forståelse af borgerens behov, og er med til at optimere den støtte der ydes. I Botilbuddene vægter vi vores beboers ret til selvbestemmelse. Vores samarbejde med de pårørende og værger tager derfor altid udgangspunkt i beboerens egne ønsker. Pårørende er altid velkomne til at henvende sig til personale eller ledelse, hvis de har noget på hjerte i forhold til den borger, de har relation til.

 

 

Sidst opdateret 14. juni 2018