Visionen

Vores vision er ved fælles hjælp at skabe ”Det attraktive bosted”. Et sted hvor man får lyst til at bo, leve og arbejde.

For os betyder det først og fremmest at de borgere, der bor på Botilbuddene trives, er i udvikling og føler sig set, hørt, forstået og anerkendt.

Derudover, at vi skal være en attraktiv arbejdsplads der anerkendes for høj faglighed og hvor medarbejderne motiveres af fremdrift og udvikling i et miljø med empowerment.

For at opnå vores vision har vi opstillet en række fokusområder, som skal bringes i spil og udvikles 

 

 

EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

 

Et engageret fagligt miljø

Flow i kompetenceudvikling

Positiv tilgang til kollegaer

 

FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN

Specialisering

VISO leverandør

Kvalitet i dokumentation

Positiv tilgang til borgere

 

FYSISKE RAMMER

 

Æstetisk miljø

BORGER INDDRAGELSE

 

Selv-/medbestemmelse og inddragelse

Tilkøbspakker (aktivitet, træning, ledsagelse)

 

ORGANISATION

 

Medarbejderne skaber fremdrift og udvikling

Kommunikation

Robust organisation, hvor opgaven er så kendt at man kan tage over for hinanden.

Proaktiv tilgang

Faglige arbejdsgrupper.

Helhedstænkning i samarbejde med myndighed/andre, samt tværprofessionel tilgang.

 


 

Sidst opdateret 14. juni 2018