Vores værdier

Botilbuddene arbejder efter et sæt værdier, der handler om, at alle skal føle sig SET, HØRT, FORSTÅET og AFHOLDT - og at vi kun er noget i kraft af det vi kan sammen. 


At føle sig SET betyder, at man dagligt oplever at andre evner at se ens ressourcer og unikke egenskaber.

At føle sig HØRT betyder, at man inddrages og tages seriøst i udformningen og tilrettelæggelsen af eget liv. 

At føle sig FORSTÅET betyder, at omgivelserne så vidt muligt handler og reagerer i overensstemmelse med ens egne ønsker og behov. 

At føle sig AFHOLDT betyder, at man er værdifuld for andre; at man er accepteret og respekteret som den person, man er.
 

Med disse værdier ønsker Botilbuddene at skabe vækst, glæde, gensidighed og dialog mellem unikke mennesker. Ethvert menneske opleves som værdifuldt, og Botilbuddenes menneskesyn tager udgangspunkt i ressourcer og muligheder frem for i begrænsninger.

Sidst opdateret 14. juni 2018