Tilsyn

Botilbuddene er underlagt en række lovpligtige tilsyn.
Du kan se hvilke herunder.

 

På grund af organisationens størrelse og opbygning føres der separate tilsyn med henholdsvis Trekløveret og Midgården.

 

Socialtilsynet

Godkender og fører driftsorienteret tilsyn med vores tilbud. Herunder at organisationen som helhed understøtter borgernes trivsel og udvikling. Dette blandt andet ved at gennemgå pædagogfaglige procedurer, dokumentationssystemer, observere relationer og tilgange til borgerne og meget mere.

Du kan læse mere om Socialtilsynet her:

http://socialtilsyn.frederiksberg.dk/tilsyn

 

Det risikobaserede tilsyn

Fører tilsyn med sundhedspersoner og organisationer der udfører sundhedsfaglige opgaver. Herunder at alle medicinudleveringsprocedurer overholdes, at sundhedsfaglige opgaver udføres i henhold til retningsliner, at de nationalhygiejniske retningslinjer overholdes.

 

Du kan læse mere om det risikobaserede tilsyn her:

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/naar-du-faar-besoeg-af-tilsynet/

 

Arbejdstilsynet

Fører tilsyn med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

Du kan læse mere om arbejdstilsynet her:
https://arbejdstilsynet.dk/da/tilsyn

 

Brandsyn

Beredskabsstyrelsen fører tilsyn med brandsikkerhed og brandalarmsystemer. Herunder at lokaler og gangarealer er holdt fri for forhindringer, at branddøre lukker som de skal, at der er synlige procedurer for evakurering, at ABA anlæg er fuldt operationelle med videre.

Du kan læse mere om brandsyn her:
http://brs.dk/forebyggelse/brand/brandsyn/Pages/Brandsyn.aspx

 

Fødevarestyrelsen

Fører tilsyn med opbevaring, håndtering og tilberedning af fødevarer. Herunder at hygiejniske principper overholdes, samt at vi fører egenkontrol.

Du kan læse mere om fødevarestyrelsens kontrolbesøg her:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Sider/forside.aspx

 

Sidst opdateret 14. juni 2018