Praktiske forhold

Nedenfor er samlet praktiske informationer om personaledækning, personalets særlige kompetencer, kost og egenbetaling.

Personaledækning

Midgården er døgndækket. Der er 2-3 personaler på arbejde i hver afdeling fra 6.30-22.30 og 2 vågne nattevagter fra 22.20-07.30. På daghjemmet er der 3 pædagoger til 10 borgere, daghjemmet har åbent alle hverdage fra kl. 08.30-15.30.

Særlige kompetencer

Vi har sundhedsfagligt personale ansat og kan derfor tilbyde somatisk pleje, som eksempelvis sonde, kateter, CPAP og  epilepsiovervågning. Der er tilknyttet faste læger og fysioterapeuter.

Kost

Midgården har eget produktionskøkken, som tilbereder frokost og aftensmad til hver boenhed. Køkkenet har elite smiley og bronze økologimærke. I køkkenet sørger en uddannet ernæringsassistent for at tilberede både almindelig kost og diætkost, som eksempelvis beriget eller fedtfattig, tyggevenlig, minus svin m.m. Et par gange om ugen er der biret/dessert, ofte efter årstidens råvarer f.eks. frugtgrød, æblekage m.v. Vi tilstræber at borgerne har indflydelse på menuen.

Egenbetaling

Borgerne betaler husleje, varme og el, udgiften kan variere efter antal kvadratmeter i den enkeltes værelse.Herudover betales for kost (deltagelse i kostordning er obligatorisk) og vask.Hvis man har særlige behov for specialkost, som eksempelvis sonde kan det indebære egenbetaling, hvis udgiften hertil overstiger den almindelige kosttakst. Udgifter til personlige fornødenheder, fx, hygiejneprodukter, aktiviteter, medielicens og telefon afholdes af borgeren.

 

 

Eksempel på egenbetaling

 

Husleje

3096,-kr

El

705,-kr

Varme

705,-kr

Fuld kost

2500,-kr

Lønbidrag til kostfremstilling

510,-kr

Vask

118,-kr

I alt

7624,-kr

 


 

Sidst opdateret 28. juni 2018