For pårørende

Pårørende og værger er del af beboernes personlige, sociale og kulturelle netværk. Uanset hvem vi er, og hvilket liv vi lever, er det vigtigt for de fleste mennesker at familien er en del af deres liv - hele livet. Derfor værdsætter vi et tæt samarbejde med vores beboers pårørende.

For at sikre beboerne de bedste forhold i vores botilbud har vi et pårørenderåd, hvor de pårørende kan få direkte indflydelse på hverdagen i Midgården.

Pårørenderådet

Pårørenderådet har direkte indflydelse på hverdagen i Botilbuddene, beboernes hverdag samt orientering og drøftelse af det tilbud beoerne tilbydes.

I pårørenderådet tilstræbes det at der er en valgt repræsentant fra hver boenhed.

Der afholdes minimum fire pårørendemøder om året.
På møderne deltager de valgte repræsentanter, Botilbuddenes ledelse og en repræsentant fra daghjemmet.Der er valg til pårørenderådet hvert andet år.

Du kan læse mere om pårørenderådet her.

Du kan her finde referater fra møderne:

Referat af pårørenderådsmøde Midgården 7. juni 2016

Præsentation af pårørenderåd 2016/2017

Sidst opdateret 11. juni 2018