Midgården

Midgården tilbyder bo og dagtilbud efter servicelovens § 108 og 104, for voksne med betydeligt og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, som følge af medfødte eller erhvervede hjerneskader.
 

Midgården henvender sig til borgere i et bredt aldersspektrum. Fælles for både unge og gamle er behovet for praktisk og pædagogisk hjælp, et nært og hjemligt miljø, samt muligheden for at tilpasse indsatsen til den enkelte borger. Midgården er beliggende i Frederiksværk.

 

 


 
Sidst opdateret 28. juni 2018