Vores forventninger til samarbejdet

Vi forventer et konstruktivt samarbejde med alle vores samarbejdspartnere, hvor borgerens behov bliver sat i centrum.

 

Inden indflytning på Botilbuddene forventer vi, at der er udarbejdet en § 141 handleplan eller en anden form for udredning, samt en bestilling af indsatsen. Handleplanen er udgangspunktet for vores arbejde og uundværlig, for at kunne opnå den ønskede indsats. Du kan se hvodan vi tilrettelægger vores indstats under fanen vores faglighed.

På Botilbuddene er vores pædagogiske arbejde tilrettelagt efter, at der afholdes handleplansmøder 1 gang årligt. Et handleplansmøde er et møde, hvor borger, borgers sagsbehandler, eventuelt pårørende/værger deltager, og vi drøfter det forgangne og det kommende års indsats. Drøftelserne tager udgangspunkt i borgerens oplevelser af problemer og ressourcer, ønsker og generel trivsel, vores statusbeskrivelse og anbefaling til det videre arbejde, samt sagsbehandlerens input. Handleplansmødet understøtter sagsbehandlerens kendskab til borgeren, således at den nødvendige indsats tildeles.

I nogle tilfælde vil sagsbehandlerne vurdere, at møderne kun behøver afholdes hvert andet år. Hvis dette er tilfældet, afholder vi alligevel et møde internt og inviterer pårørende/værger (såfremt borger ønsker dette) og beskæftigelse (såfremt borger ønsker dette).

 

Sidst opdateret 14. juni 2018