Venteliste

Ventelisten til Botilbuddene administreres af Voksen- og Handicapafdelingen.

 

For at komme på venteliste til Botilbuddene kræves der at der laves en vurdering af støttebehovet, og efterfølgende skal man visiteres til det enkelte botilbud i forhold til gældende visitationsprocedure.

Når der opstår en ledig plads tages der en samlet vurdering af kandidaterne. Ud fra kriterier som for eksempel det aktuelle behov, eller hvordan den resterende beboersammensætning er, bliver den bedst matchede tilbudt pladsen.

 

Sidst opdateret 14. juni 2018