Studerende og praktik

Nedenfor kan du kort læse om pædagog og PAU studerende, virksomhedspraktik, løntilskud og erhvervspraktik, hvilke er de typer studerende vi modtager.


Vi sætter stor pris på den udvikling en studerende tilbyder os andre. Der er læring i at blive set på med fremmede øjne, særligt af en studerende. Når fokus er på at stille spørgsmål til tilgang, metoder, relationer kvalificeres vores tanker og handlinger.

Vi er i høj grad opmærksomme på at ”nye mennesker”, i team’sene i kortere perioder, ikke må være til gene for borgererne. Vores mulighed for at modtage studerende, virksomhedspraktikanter og erhvervspraktikanter er derfor altid afhængig af den aktuelle situation i det enkelte team.

Pædagogstuderende

Vi har regelmæssigt pædagogstuderende. Flere af vores studerende har efterfølgende søgt og fået job hos os. Det tager vi som en anerkendelse .

Vi tager normalvis ikke studerende i prøvepraktik

Du kan se vores praktiskstedsbeskrivelser her: Load PDF for både Trekløveret og Midgården

PAU studerende

Vi har selv flere uddannede pædagogiske assistenter og tager gerne i mod studerende. Oftest vil jeres praktikforløb blive fulgt af en praktikvejleder for de pædagogstuderende.

Virksomhedspraktik

Skal du i virksomhedspraktik  så kan vi lejlighedsvist tilbyde praktik inden for områderne pædagogik/social/pleje, pedel/teknisk servicemedarbejder, køkkenmedhjælper og rengøring.

Muligheden for virksomhedspraktik er afhængig af vores aktuelle ressourcer på området og vil altid være baseret på en individuel vurdering af dine kompetencer og situation.

Hvis du er interesseret skal du henvende dig til din sagsbehandler i kommunen, som kan hjælpe dig med at undersøge mulighederne yderligere.

Løntilskud

Vi tilbyder lejlighedsvist løntilskudsjob, såfremt vi vurderer at der er en ledig stilling du kan søge efterfølgende og en reel mulighed for at vi kan opkvalificere dig til at varetage funktionen.

Erhvervspraktik

Erhverspraktikanter er velkomne i begrænset omfang i de teams, hvor borgerne og vores ressourcer kan håndtere dette. Hvis du gerne vil i erhvervspraktik hos os tilbyder vi dette inden for områderne pædagogik/social/pleje, pedel/teknisk servicemedarbejder, køkkenmedhjælper og rengøring.

Du skal sende en motiveret ansøgning til den daglige leder på det område du ønsker at søge.

 

Sidst opdateret 14. juni 2018