Kompetenceudvikling

Botilbuddene definerer kompetencer som evnen til at håndtere en mangfoldighed af kvalifikationer på samme tid i et komplekst opgavefelt.

 

Kompetenceudvikling er ny viden, færdigheder eller holdninger hos medarbejderne. Det er en forøgelse, supplering eller forandring af medarbejdernes eksisterende kompetencer.


Det er den rette kombination af viden, færdigheder og adfærd, der sætter medarbejderen, gruppen eller organisationen i stand til at løse forskellige opgaver på en tilfredsstillende måde.


Udvikling af kompetencer er altså ikke alene formel uddannelse eller kursusdeltagelse. Det er også, at tilegne sig evne og skabe mulighed for, at anvende de kvalifikationer (faglige, personlige og sociale), som man er i besiddelse af.


Kompetenceudviklingsplanen på Botilbuddene består derfor af flere aspekter, herunder blandt andet;

  • Uddannelse.
  • Kurser.
  • Supervision.
  • Oplæring.
  • Tema/gruppearbejde.

 

 

 

Sidst opdateret 14. juni 2018