Velkommen til Botilbuddenes hjemmeside.

Botilbuddene består af de tre afdelinger:
  • Trekløveret, som er et § 85 botilbud for voksne udviklingshæmmet.
  • Midgården, som er et §108 samt §104 tilbud for voksne med fysisk- og psykisk udviklingshæmning.
  • Ungehyblerne, som er et tilbud efter Servicelovens § 66, nr. 6. for unge mellem 15-22 år, som er anbragt efter SEL § 52 med mulighed for efterværn efter § 76.

Vi håber I kan finde svar på jeres spørgsmål her på siden, ellers er I meget velkomne til at kontakte os.

Herunder kan du se de seneste nyhedsbreve 

 

Link til Nyhedsbreve: 


Hvis du eller din pårørende ønsker at komme i betragtning til en bolig på Botilbuddene?

Bor du i kommunen er det en sagsbehandler i voksen og handicap-afdelingen der skal beskrive dit støttebehov ved hjælp af voksenudredningsmetoden. 

Bor du i en anden kommune skal din sagsbehandler fremsende din sag til voksen og handicapafdelingen i Halsnæs Kommune. Det er visitationsudvalget i voksen og handicapafdelingen, der tager stilling til om der kan bevilges støtte i et af vores botilbud.

Oplysninger om ventelister kan indhentes hos voksen og handicaprådgivningen i Halsnæs Kommune.

Hvis du leder efter et botilbud og ønsker at vide mere om eller besøge en af botilbuddenes afdelinger er du velkommen til at kontakte en daglig leder.

Hvis du gerne vil bo i et bofællesskab med andre der har brug for hjælp til at klare hverdagen. Så er vi måske noget for dig.


Hos os kan du få hjælp til almindelig daglig livsførelse. 

Velkommen
Velkommen til Botilbuddenes hjemmeside.

Botilbuddene består af de tre afdelinger:
  • Trekløveret, som er et § 85 botilbud for voksne udviklingshæmmet.
  • Midgården, som er et §108 samt §104 tilbud for voksne med fysisk- og psykisk udviklingshæmning.
  • Ungehyblerne, som er et tilbud efter Servicelovens § 66, nr. 6. for unge mellem 15-22 år, som er anbragt efter SEL § 52 med mulighed for efterværn efter § 76.

Vi håber I kan finde svar på jeres spørgsmål her på siden, ellers er I meget velkomne til at kontakte os.

Nyheder 
Herunder kan du se de seneste nyhedsbreve 

 

Link til Nyhedsbreve: 


Visitation 
Hvis du eller din pårørende ønsker at komme i betragtning til en bolig på Botilbuddene?

Bor du i kommunen er det en sagsbehandler i voksen og handicap-afdelingen der skal beskrive dit støttebehov ved hjælp af voksenudredningsmetoden. 

Bor du i en anden kommune skal din sagsbehandler fremsende din sag til voksen og handicapafdelingen i Halsnæs Kommune. Det er visitationsudvalget i voksen og handicapafdelingen, der tager stilling til om der kan bevilges støtte i et af vores botilbud.

Oplysninger om ventelister kan indhentes hos voksen og handicaprådgivningen i Halsnæs Kommune.

Hvis du leder efter et botilbud og ønsker at vide mere om eller besøge en af botilbuddenes afdelinger er du velkommen til at kontakte en daglig leder.

Borger 
Hvis du gerne vil bo i et bofællesskab med andre der har brug for hjælp til at klare hverdagen. Så er vi måske noget for dig.


Hos os kan du få hjælp til almindelig daglig livsførelse.